OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY FAMA-STA

Ośrodek FAMA-STA od wielu lat specjalizuje się w w organizowaniu specjalistycznych i ogólnorozwojowych turnusów rehabilitacyjnych.

 

Posiadamy wpisy pozwalające na przyjmowanie osób na turnusach rehabilitacyjnych z dofinansowaniem PFRON: 

 - wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych nr OD/32/0027/16, ważny do 16/05/2019 (zobacz wpis OD), 

 - wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych OR/32/0002/17, ważny do 27/02/2020 (zobacz wpis OR). 

 

Posiadamy nowoczesną, urozmaiconą bazę rehabilitacyjną do fizykoterapii, kinezyterapii i hydroterapii. W skład sprzętu rehabilitacyjnego wchodzą: aparat do masażu uciskowego BOA (kurtka i spodnie), elektroterapia (prądy TENS), ultradźwięki, wanna do hydromasażu, wanna do masażu kończyn górnych, wanna do masażu kończyn dolnych, kabina masażowo-parowa, aparat do aquavibronu, fotele terapeutyczny i materace do masażu, system rezonansu magnetycznego, aparat do krioterapii i do naświetlań - sollux, solaris, laser terapeutyczny, stymat, pulsotronic i magnetronic. 

Przy pawilonie A znajduje się budynek, mieszczący małą salę gimnastyczną - wyposażoną w drabinki, suchy basen, piłki, materace i tor przeszkód - do rehabilitacji najmłodszych uczestników turnusów, pomieszczenie do inhalacji zbiorowych, oraz gabinet lekarski i zabiegowy.  

Część pokoi na parterze Pawilonu B jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarską oraz w okresie wakacyjnym opiekę lekarza, a także wykwalifikowaną kadrę rehabilitacyjną.

 

Wszystkie zabiegi prowadzone są według wskazań lekarza w zależności od rodzaju schorzeń. Dla każdego uczestnika turnusu rehabilitacyjnego przewidziane są 2 zabiegi dziennie.

Podczas turnusów rehabilitacyjnych w ośrodku jest lekarz, a pielęgniarka zapewnia stałą całodobową opiekę medyczną.

 

Rodzaje dysfunkcji:

- z dysfunkcją narządu ruchu

- z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich

- z dysfunkcją narządów słuchu

- z upośledzeniem umysłowym

- z chorobą psychiczną

- z padaczką

- ze schorzeniami układu krążenia

- z zaburzeniami głosu i mowy

- z chorobami neurologicznymi

- ze schorzeniami układu oddechowego

- z chorobami układu pokarmowego

- z chorobami układu krwiotwórczego

- z chorobami układu moczowo-płciowego

- z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego

- z cukrzycą